Privātuma politika

Šī privātuma politika nosaka SIA M.A.Studijas interneta vietnes www.styliste.lv lietošanu (izmantojot mūsu mājas lapas gan online, gan mobilo versiju, kā arī attiecas uz visu vietnes saturu, lejupielādēm un citiem pakalpojumiem, ko mēs piedāvājam caur mūsu mājaslapu). Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī tīmekļa vietne ir saistīta ar citām tīmekļa vietnēm, t.sk. citu valstu tīmekļa vietnēm, kurās varētu būt piemērojami citādi personas datu aizsardzības noteikumi. Mūsu darbība tīmeklī notiek saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, kā arī attiecīgiem Eiropas Savienības tiesību aktiem. Lūdzu, veltiet dažas minūtes tam, lai iepazītos ar mūsu Privātuma politikas principiem. Tā ir izveidota, lai sargātu Jūs un Jūsu privātos datus. Mūsu tīmekļa vietņu pilnveidošanas gaitā, kas tiek veikta ar mērķi uzlabot mūsu sniegto pakalpojumu kvalitāti, var rasties nepieciešamība papildināt šo Datu aizsardzības paziņojumu.

Izmantojot vietni www.styliste.lv, Jūs piekrītat šīs Privātuma politikas noteikumiem.

Šajā Privātuma politikā ar „personas datiem” jāsaprot informācija vai informācijas fragmenti, kas saistīti ar Jums vai tādu informāciju, kas varētu ļaut tieši vai netieši Jūs identificēt. Mēs varam apkopot personas datus par Jums no dažādiem avotiem, ieskaitot personas datu apkopošanu: (i) tieši no Jums; (ii) kad Jūs apmeklējat Vietni un (iii) no citiem avotiem.

Mēs varam apkopot personas datus no Jums tieši, kad Jūs sniedzat mums informāciju, lai reģistrētos, saņemtu informāciju vai sūtījumus, lietotu www.styliste.lv lietotnes, uzdotu jautājumu, sazinātos ar mums vai citos nolūkos. Lūdzu, ņemiet vērā, ka neapkoposim personas datus par Jums, ja vien nesniegsiet šo informāciju brīvprātīgi.

Dati, kurus Mēs varētu apkopot tieši no Jums:

 • datus, kurus mums sniedzat, lai reģistrētos mūsu vietnē;
 • datus, kurus mums sniedzat, lai pierakstītos uz mūsu tīmekļa vietnes pakalpojumiem, e-pasta paziņojumiem un jaunumiem;
 • jebkādu citu informāciju, kuru Jūs paši esat izvēlējušies mums paziņot.
 • datus saistībā ar jebkādiem darījumiem, kas notiek starp Jums un mums vai arī saistībā ar šo vietni;

Mēs izmantojam sīkfailus un līdzīgas tehnoloģijas, lai apkopotu informāciju par Jums, brīdī, kad Jūs apmeklējat Vietni. Vietnē Mēs izmantojam sīkfailus. Sīkfaili ir faili, kas glabā informāciju Jūsu datora cietajā diskā vai pārlūkā, un tādējādi Mēs varam noteikt, ka esat apmeklējis Mūsu Vietni iepriekš. Mēs izmantojam sīkfailus, lai nodrošinātu Jums visērtāko Vietnes pārlūkošanu. Dati, kurus Mēs varam apkopot par Jums, brīdī, kad Jūs apmeklējat Vietni:

 • informācija par Jūsu izmantoto pārlūku;
 • detaļas par Jūsu aplūkotajām tīmekļa vietnēm;
 • Jūsu IP adrese;
 • saites, uz kurām esat spieduši;
 • tīmekļa vietnes, kuras esat apmeklējuši pirms nonākšanas Mūsu Vietnē.

Ar Jūsu piekrišanu un atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumam Mēs varam izmantot Jūsu personas datus sekojošiem mērķiem:

 • lai dotu Jums iespēju izmantot vietnē pieejamos pakalpojumus;
 • uzlabotu Jūsu pārlūkošanas iespējas, personalizējot vietni;
 • lai apstrādātu Jūsu pieteikumu;
 • lai sniegtu pakalpojumus;
 • lai atbildētu uz Jūsu jautājumiem;
 • pārdošanas veicināšanas, loteriju vai konkursu nolūkos;
 • lai sūtītu Jums Jūsu pieprasītos produktus vai paraugus;
 • lai nosūtītu Jums Jūsu konkrēti pieprasītos e-pasta paziņojumus;
 • lai novērtētu Mūsu Vietnes, produktu un pakalpojumu izmantošanu un lai saprastu Jūsu pārlūkošanas paradumus;
 • lai ieteiktu Jums produktus;
 • lai nosūtītu Jums mūsu jaunumu lapu un citu reklāmas informāciju saistībā ar mūsu uzņēmējdarbību vai rūpīgi izvēlētu trešo personu, kuras pēc mūsu domām Jums varētu šķist interesantas, uzņēmējdarbību –pa e-pastu, vai ar līdzīgām tehnoloģijām (Jums ir iespējams jebkurā laikā paziņot mums, ja vairs nevēlaties saņemt mūsu reklāmas paziņojumus);
 • lai administrētu tīmekļa vietni;
 • lai veiktu analītiskus un tirgus pētījumus;
 • lai analizētu Mūsu reklāmu efektivitāti;
 • lai veiktu tiešsaistes uzvedības analīzi;
 • lai sniegtu trešajām personām statistikas informāciju par mūsu lietotājiem, taču šī informācija netiek izmantota individuālu lietotāju identificēšanai;
 • lai novērstu vai atklātu krāpniecību vai citus noziegumus un/vai pārbaudītu Jūsu identitāti.

Mēs varam papildināt Jūsu sniegtos personas datus ar citu Mūsu rīcībā esošu informāciju vai informāciju, ko varam saņemt no trešajām pusēm. Mēs to darām mārketinga nolūkos, lai piedāvātu Jums vairāk tieši Jums piemērotus produktus un pakalpojumus.

Ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumu Mēs varam nodot Jūsu personas trešajām pusēm, kas tieši atbalsta Mūsu pārdošanas veicināšanas aktivitātes un Vietnes administrēšanu. Mēs varam izmantot trešās puses, lai palīdzētu Mums apstrādāt un analizēt Jūsu personisko informāciju, sniegtu Mums izpratni par to, ko varam darīt, lai uzlabotu Mūsu produktus un pakalpojumus, un lai kontrolētu konkrētas mārketinga kampaņas vai pārdošanas veicināšanas efektivitāti. Turklāt, ja Jūs pasūtat produktu vai pakalpojumu, Mēs Jūsu personas datus varam nodot Mūsu piegādātājiem un citām trešajām pusēm, lai nodrošinātu Jūsu pasūtījumu piegādi. Nevienam no šādiem piegādātājiem vai trešajām pusēm Mēs nedosim atļauju izmantot Jūsu personas datus jebkurā citā veidā un pieprasīsim veikt Jūsu personas datu aizsardzības pasākumus. Ņemiet vērā, ka Mums var rasties nepieciešamība atklāt Jūsu personas datus, ja to nosaka spēkā esošie likumi.

Mums ir tiesības ievākto informāciju uzglabāt, apstrādāt un pārsūtīt uz jebkuru valsti, kurā mēs darbojamies, lai mums būtu iespējams izmantot šo informāciju saskaņā ar šo privātuma politiku.

Jūsu sniegtie dati var tikt pārsūtīti uz valstīm, kuru datu aizsardzības likumdošanas akti nav līdzvērtīgi Eiropas Ekonomiskajā zonā spēkā esošajiem.

Turklāt personas dati, kurus Jūs iesniedzat publicēšanai tīmekļa vietnē, tiek publiskoti internetā un ar interneta starpniecību var kļūt pieejami visā pasaulē. Mums nav iespējams novērst citu personu veiktu šādas informācijas izmantošanu vai ļaunprātīgu izmantošanu. Jūs skaidri izsakāt savu piekrišanu šādai personas datu pārsūtīšanai.

Mēs pieliekam lielas pūles, lai internetā no Jums iegūtā informācija tiktu pēc iespējas drošāk aizsargāta no neautorizētas pieejas un lietošanas.

Mēs veicam saprātīgus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai novērstu Jūsu personas datu zudumu, ļaunprātīgu izmantošanu vai izmainīšanu.

Visus Jūsu sniegtos personas datus mēs uzglabājam drošos (ar parolēm un ugunsmūriem aizsargātos) serveros.

Protams, datu pārraide internetā pati par sevi ir nedroša, un mēs nevaram garantēt drošību ar interneta starpniecību pārsūtītajiem datiem.

Mums ir tiesības atklāt informāciju par Jums mūsu darbiniekiem, amatpersonām, pilnvarotajiem, piegādātājiem vai apakšuzņēmējiem tiktāl, ciktāl tas ir pamatoti nepieciešams šajā privātuma politikā noteiktajiem mērķiem.

Papildus mums ir arī tiesības atklāt Jūsu personas datus:

 • tādā apmērā, kādā mums to nosaka likums;
 • saistībā ar jebkādu tiesvedību vai iespējamu tiesvedību;
 • lai noteiktu, izmantotu vai izstāvētu mūsu likumīgās tiesības (tostarp informācijas sniegšana citām personām, lai novērstu krāpšanu un samazinātu kredītrisku);
 • jebkādam mūsu uzņēmuma vai tā aktīvu, kurus mēs pārdodam (vai apsveram to pārdošanu) pircējam (vai potenciālajam pircējam); un
 • jebkurai personai, kura pēc mūsu pamatota uzskata varētu vērsties tiesā vai citā kompetentā iestādē šādu personas datu atklāšanas nolūkos, gadījumos, kad pēc mūsu pamatota ieskata šāda tiesa vai iestāde varētu pamatoti pieprasīt minēto personas datu atklāšanu.

Izņemot šajā privātuma politikā norādītajos gadījums, mēs neatklājam Jūsu datus nekādām trešajām personām.

Jums ir tiesības pieprasīt mums sniegt Jums jebkādu personas informāciju, kāda ir mūsu rīcībā attiecībā uz Jums. Mēs varam Jums nesniegt šādu informāciju tādā apmērā, kādā to pieļauj likums.

Jums ir tiesības neatļaut mums apstrādāt Jūsu personas datus reklāmas nolūkos, jebkurā laikā nosūtot attiecīgu e-pastu. Faktiski Jūs vai nu vienmēr jau iepriekš skaidri piekrītat tam, ka mēs izmantojam Jūsu personas datus reklāmas nolūkos, vai arī mēs Jums nodrošinām iespēju izvēlēties neatļaut izmantot Jūsu personas datus reklāmas nolūkos.

Šī informācija par personas datu aizsardzību tiks atjaunota, tiklīdz mūsu procedūrās, kas attiecas uz informāciju, tiks veiktas kādas izmaiņas. Izmantojot šo interneta vietni, lietotājs piekrīt šiem personas datu aizsardzības principiem.

Lūdzu, nevilcinieties sazināties ar Mums, ja Jums ir kādi jautājumi, komentāri vai bažas par šo Privātuma politiku.

Jums ir tiesības par to paziņot Mums, ja:

 • nevēlaties, lai nākotnē ar Jums sazināmies;
 • vēlaties saņemt Mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu kopiju;
 • vēlaties labot vai aktualizēt Mūsu rīcībā esošo informāciju par Jums;
 • vēlaties ziņot par jebkādiem Privātuma politikas pārkāpumiem.

Jūs varat sūtīt e-pastu uz: info@styliste.lv, rakstīt Mums uz: Kr. Valdemāra iela 143/2-53, Rīga, LV-1013 vai zvanīt uz tālruni +371 26448550.