Lietošanas noteikumi

Šie portāla www.styliste.lv (turpmāk tekstā Portāls) lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā Noteikumi) saistoši visām personām, kuras lieto Portālu. Portālu uztur un administrē SIA M.A.Studija, reģ. Nr. 40103634284. Portāls ir plašam sabiedrības lokam paredzēts modes un stila ziņu portāls. Portāls ir pieejams gan interneta vietnē www.styliste.lv, gan arī mobilajās aplikācijās (piemēram, viedtālruņos, planšetdatoros u.c.).

www.styliste.lv portāls piedāvā dažāda veida (rakstu, attēlu, video) ziņas par modi un stilu. Vietne var saturēt arī saites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm, kas nav Portāla īpašumā. Portāls nekontrolē un neuzņemas nekādu atbildību par saturu, konfidencialitātes politiku vai lietošananas noteikumiem trešās puses tīmekļa vietnēm. Portāls necenzē vai nerediģēt saturu jebkādu trešo pušu tīmekļa vietnēm.

Lietotājam pirms Portāla lietošanas ir pienākums iepazīties ar Noteikumiem, kā arī ievērot tos. SIA M.A.Studija ir tiesības jebkurā brīdī grozīt un papildināt Noteikumus. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas Portālā.

Ja Portāla lietotājs lieto Portālu vai veic jebkādas aktivitātes Portālā, tad uzskatāms, ka attiecīgais lietotājs ir iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem Noteikumiem un ievēros tos. Katram Portāla lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt Noteikumus, lai savlaicīgi būtu lietas kursā par tajos veiktajām izmaiņām. Ja lietotājs nepiekrīt Noteikumiem, tad lietotājam aizliegts lietot Portālu.

Lietojot Portālu, lietotājs apstirpona, ka:

  • Portāla lietošana ir personiskos, nevis komerciālos nolūkos;
  • bez SIA M.A.Studija rakstiskas piekrišanas nekas no Portālā publicētā netiks kopēts un/vai izmantots citos portālos;
  • nekas no Portālā publicētā netiks mainīts vai modificēts;
  • lietotājs piekrīt Lietošanas noteikumiem un Privātuma politikai;

SIA M.A.STUDIJA neatbild par Portāla pieejamību, jebkādām tehniska rakstura problēmām Portāla darbībā. Visa Portāla darbība (t.sk. tajā pieejamie pakalpojumi) tiek piedāvāti tādi, kādi tie ir, bez nekādām papildus garantijām no SIA M.A.STUDIJA. Bez tam SIA M.A.STUDIJA nekādā veidā neatbild par jebkāda veida zaudējumiem, kas Portāla lietotājiem ir radušies vai varētu rasties saistībā ar Portālu un tajā pieejamo pakalpojumu izmantošanu.

Portāla lietotājs piekrīt saņemt informāciju no SIA M.A.STUDIJA par dažāda veida ar Portālu saistītām aktualitātēm.

Ja lietotājs vēlas izmantot www.styliste.lv esošos materiālus, tas sazinās ar SIA M.A.Studija pārstāvjiem, rakstot uz e-pasta adresi redakcija@styliste.lv.

Visi strīdi starp SIA M.A.STUDIJA un Portāla lietotājiem tiek risināti pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tad tie tiek risināti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.